Spotkanie Premiera z przedstawicielami SRW RP

6 października 2022 r. wiceprzewodniczący Henryk Amanowicz, wraz z reprezentacją Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, spotkał się z Premierem RP Panem Henrykiem Kowalczykiem. Na spotkaniu została omówiona obecna sytuacja branży mięsnej, a w szczególności jej najważniejsze problemy.
Więcej informacji: http://www.srw.org.pl/aktualnosci/spotkanie-z-premierem-henrykiem-kowalczykiem

https://dobroslawow.pl/